Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
19 Jul, 2024

GWARANCJA


 1. Firma CZAKRAM udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty montażu na elementy instalacji gazowej systemu ZAVOLI bez określania limitu kilometrów.
 2. Gwarancja na instalacje gazową dotyczy wyłącznie samochodu w którym została pierwotnie zamontowana. W przypadku przełożenia instalacji do innego samochodu Użytkownik traci gwarancję.
 3. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne które ulegają naturalnemu zużyciu z biegiem czasu np. filtry, membrany reduktora, itp.
 4. W okresie gwarancyjnym zakład, który dokonał montażu zapewni naprawę lub bezpłatną wymianę elementów i podzespołów, w których wystąpiły wady uniemożliwiające ich eksploatację.
 5. Użytkownik zobowiązany jest dokonywać przeglądu instalacji gazowej co 15 tys. km., nie rzadziej niż raz w roku. W razie nie zastosowania się do tego przepisu Użytkownik traci gwarancję.
 6. Podczas przeglądów gwarancyjnych filtry: elektrozaworu gazowego oraz fazy lotnej należy wymieniać tylko i wyłącznie na oryginalne elementy zalecane przez CZAKRAM. Zastosowanie filtrów innych producentów niż zalecanych przez CZAKRAM skutkuje utratą gwarancji na instalację gazową.
 7. Wszelkiego rodzaju regulacje, przeglądy gwarancyjne wynikające z okresowej kontroli instalacji gazowej wykonuje się w zakładzie w którym dokonano montażu i są dokonywane odpłatnie.
 8. Wszystkie usterki powinny zostać usunięte, a niesprawne elementy instalacji gazowej wymienione w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia awarii. W przypadku konieczności sprowadzenia elementu instalacji gazowej z zagranicy istnieje możliwość wydłużenia terminu naprawy do 30 dni.
 9. Wszelkie koszty dojazdu związane z regulacją, przeglądami gwarancyjnymi oraz naprawą systemu ponosi Użytkownik.
 10. Firma nie zwraca kosztów jazdy na benzynie w przypadku uszkodzenia, lub awarii instalacji gazowej.
 11. Użytkownik pojazdu nie powinien samowolnie ingerować w zamontowany system pod rygorem utraty gwarancji
 12. Użytkownik pojazdu jest odpowiedzialny za utrzymanie dobrego stanu technicznego pojazdu w tym elementów układu zapłonowego (tj. świec zapłonowych, kabli wysokiego napięcia, cewki zapłonowej, kopułki, oraz palec rozdzielacza).
 13. Zakład montażowy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie podzespołów i osprzętu silnika samochodu powstałe na skutek złego stanu technicznego pojazdu, oraz niesprawnego układu zapłonowego.
 14. Użytkownik pojazdu nie może dopuścić do wyczerpania się benzyny w baku samochodu, jednocześnie zaleca się utrzymanie stanu paliwa powyżej poziomu 1/4 zbiornika. Brak benzyny może doprowadzić do trwałego uszkodzenia pompy benzynowej i układu wtryskowego.
 15. W przypadku konieczności pozostawienia samochodu w warsztacie celem dokonania naprawy instalacji gazowej na dłuższy okres zakład nie zapewnia pojazdu zastępczego oraz nie pokrywa kosztów związanych z jego wynajęciem.
 16. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne lub te które powstały w wyniku złej eksploatacji nie są objęte gwarancją i mogą być usunięte wyłącznie na koszt Użytkownika.
 17. Uszkodzenia spowodowane kontaktem elementów instalacji gazowej z czynnikami agresywnymi np. środki chemiczne lub zalaniem wodą nie podlegają naprawie gwarancyjnej.
 18. Niesprawność instalacji wywołana zanieczyszczonym paliwem gazowym nie podlega naprawie gwarancyjnej.
 19. Po każdej wymianie osprzętu silnika (filtr powietrza, świece zapłonowe, kable wysokiego napięcia) lub dokonaniu naprawy pojazdu należy się zgłosić do zakładu w którym zamontowano instalacje gazową pod rygorem utraty gwarancji celem sprawdzenie czy parametry instalacji gazowej nie uległy zmianie. Zmiana tych parametrów może przyczynić się do złego działania instalacji gazowej i doprowadzić do uszkodzenia pojazdu – koszty naprawy ponosi Użytkownik.
 20. W przypadku samochodu wyposażonego w silnik z mechaniczną regulacją luzów zaworowych klient jest zobowiązany do regularnego sprawdzania luzów na zaworach (co 15-20 tys km. ). W przypadku konieczności przeprowadzenia regulacji luzów Użytkownik wykonuje tą czynność w wyspecjalizowanym zakładzie na własny koszt.
 21. Gwarancja zachowuje swą ważność jedynie na terenie Polski.
 22. Podstawą do uznania roszczeń z tytułu gwarancji jest posiadanie prawidłowo wypełnionej książki gwarancyjnej, z wpisanym numerem oraz z podbitymi pieczątkami i podpisami.
 23. Obowiązek dopilnowania wpisu do książki gwarancyjnej, zarówno czynności wykonanych podczas naprawy, regulacji lub przeglądu gwarancyjnego ciąży na Użytkowniku pojazdu.
 24. W wypadku zniszczenia lub zagubienia książki gwarancyjnej Użytkownik traci gwarancję na instalację gazową. W każdym wypadku utrata gwarancji jest rozpatrywana indywidualnie.
 25. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 26. Sprawy nie ujęte w warunkach gwarancji regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.